Lacnékachle.sk - Obchodné podmienkyNákupný košík je prázdny.

Obchodné podmienky

Údaje o firme:

FriTom International spol. s r.o.

Sídlo: Diakovce 754, 925 81 Slovak Republic
IČO: 44 674 210
DIČ: SK2022785941
Web: www.lacnekachle.sk
E-mail: info@lacnekachle.sk

Tieto obchodné podmienky sú pre každého zákazníka webshopu Lacnekachle.sk záväzné, v sporných prípadoch sú smerodajné. Za zákazníka sa považuje ten, kto si objedná minimálne jeden produkt, t.j. na konci nákupu stlačením tlačidla „Odoslať objednávku” kúpi produkt. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami. Preto Vás prosíme, aby ste si ich pred nákupom v každom prípade prečítali.

1. Všeobecné informácie a podmienky

Webshop Lacnekachle.sk sa nachádza na adrese www.lacnekachle.sk. Objednávka vo webshope Lacnekachle.sk sa môže uskutočniť výlučne elektronickou formou. Objednávky podané telefonicky, faxom, e-mailom, listom nevieme prijať ani splniť. Po stlačení ikony „Kúpiť“ sa Vám objavia produkty, ktoré ste si vybrali na kúpu. Môžete pokračovať v nakupovaní, alebo stlačiť „Objednať“. V ďalšom okienku sa Vám zobrazí formulár, kde je potrebné vyplniť adresu doručenia tovaru. Po vyplnení všetkých potrebných údajov musíte sa Vám pod formulárom zobrazí spôsob dopravy. Po stlačení ikony „Pokračovať“ sa Vám zobrazia spôsoby platby.  Po vybraní spôsobu platby stlačíte „Odoslať objednávku“ a Vami vybraný tovar je objednaný. Zákazník udáva svoje údaje vyplnením registračného formulára, resp. dodacích podmienok, na základe ktorých webshop Lacnekachle.sk splní objednávku a vystaví faktúru. FriTom International spol. s r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za omyly a škody vzniknuté z chybne alebo falošne vyplnených údajov, celú zodpovednosť nesie zákazník (napr.: nesprávna adresa, viac alebo menej kusov, iná adresa, atď.). Objednávky s chybnými alebo falošnými údajmi má Fritom International spol. s r.o. právo považovať za neplatné a vymazať, ako aj v prípade najmenšej pochybnosti má právo skontrolovať pravdivosť zákazníkom vyplnených údajov.

2. Produkty

Pri každom produkte sa nachádza jeho podrobnejší popis. Informácie nachádzajúce sa na stránkach webshopu Lacnekachle.sk pochádzajú z materiálov od výrobcov – katalógy, obaly, atď. – takže za ich pravdivosť je zodpovedný výrobca. Informačné materiály o produktoch, ich názvy, logá na stránkach www.lacnekachle.sk sú majetkom výrobcov a spoločnosti FriTom International spol. s r.o., nachádzajú sa tam výlučne s cieľom poskytnutia informácií! Ostatné grafické prvky a grafické riešenia sú majetkom majiteľa stránky!

3. Objednávanie a dodanie tovaru

3.1 Kupujúci odoslaním objednávky do webshopu Lacnekachle.sk vyhlasuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
3.2 Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje k odberu ním objednaného tovaru zo stránky www.lacnekachle.sk. Predmetom zmluvy sú výhradne položky uvedené v objednávke.
3.3 Objednávka sa považuje za uzavretú vtedy, ak sa platba uskutočnila. Platba môže byť uhradená bankovým prevodom, platbou v hotovosti alebo dobierkou. V prvom prípade považujeme platbu za uskutočnenú vtedy, ak je hodnota za objednaný tovar pripísaná na náš účet, v prípade dobierky po úhrade hotovosti pri preberaní zásielky. Všetky odoslané objednávky sú záväzné a budú obratom potvrdené formou e-mailu zo strany dodávateľa.
3.4 Tovar z webshopu Lacnekachle.sk je dodávaný Slovenskou poštou a špedičnými spoločnosťami. Bežná dodacia doba je 2-30 pracovných dní. Niektoré produkty nedržíme na sklade, alebo sa môže stať, že ich dočasne nemáme na sklade. Podrobné informácie o dobe dodania nájdete pri každej položke. Urobíme všetko preto, aby sme objednaný tovar doručili v čo najkratšej dobe našim zákazníkom.
3.5 Zákazník je povinný sa pri preberaní zásielky presvedčiť o jej stave. Svojim podpisom o prevzatí potvrdzuje, že mu zásielka bola doručená v nepoškodenom stave.
3.6 V deň podania zásielky bude zákazník informovaný e-mailom alebo sms správou o tejto skutočnosti.
3.7 Ak si zákazník vyberie za typ dopravy kuriérsku službu, bude mu automaticky vypočítaná cena dovozu podľa nášho systému. Cena dovozu sa zobrazí vedľa kolónky „Kuriérska služba“.

4. Podmienky nákupu

4.1 Pred nákupom musí zákazník vyplniť tlačivo s uvedením presných údajov súvisiacich s dodaním tovaru (meno, adresa doručenia, telefónne číslo a e-mailová adresa zákazníka).
4.2 Ak tlačivo obsahuje jednu alebo viac chýb, pokúsime sa zákazníka kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Webshop Lacnekachle.sk nezodpovedá za nesprávne plnenie vyplývajúce z chybných údajov.
4.3 Nákupná cena je cena uvedená pod vybraným tovarom, je uvedená v eurách, konečná cena tovaru ale neobsahuje poštovné.

5. Výmena a vrátenie tovaru

5.1 Zákazník má právo do 14 pracovných dní po obdržaní zásielky bez odôvodnenia odstúpiť od nákupu. Právo na odstúpenie sa vzťahuje na každý nepoužitý tovar, ktorý sa k nám vráti v kompletnom stave a v nepoškodenom balení. Požiadavku na vrátenie tovaru je zákazník povinný do hore uvedenej lehoty oznámiť e-mailom na adresu info@lacnekachle.sk. V tomto prípade pošleme naspäť vopred uhradenú sumu za tovar na účet zákazníka do 7 pracovných dní od vrátenia tovaru. Vrátenie peňazí sa však nevzťahuje na poštovné náklady a náklady spojené s vrátením zásielky, tieto znáša zákazník. Vrátená suma bude znížená o
bankové poplatky za vrátenie peňazí.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

a) tovar musí byť nepoužitý, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj.
b) zásielku je potrebné odoslať na vlastné náklady do 14 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru. Neposielajte na dobierku!
c) k zásielke je potrebné pripojiť aj doklad o zaplatení.
d) odosielaný tovar vám odporúčame aj poistiť na plnú sumu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie.
e) je možné tovar priniesť aj osobne do sídla spoločnosti za predpokladu splnenia predošlých bodov a) a c) počas zákonnej lehoty možnosti odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu. V tom prípade, ak bol tovar použitý zákazníkom, nevie ho vrátiť v kompletnom balení a bez poškodenia, si ponechávame právo rozhodnutia o možnosti jeho vrátenia.

6. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu FriTom International spol. s r.o. sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

7. Iné ustanovenia

Webshop lacnekachle.sk za žiadnych okolností nezodpovedá za tieto prípady:
- Dôjde k nejakej chybe v internetovej sieti, ktorá zabráni bezproblémovému fungovaniu a možnosti nákupu vo webshope na stránkach www.lacnekachle.sk
- Následky akejkoľvek programovej chyby, abnormálnej skutočnosti alebo technickej chyby.
- V prípade vis maior alebo v súvislosti akejkoľvek udalosti, ktoré nie sú v jeho kompetencii.

Za spoločnosť FriTom International spol. s r.o. schválil Tomáš Szabó – konateľ spoločnosti.